Adres : TOKAT TEKNOPARK AŞ. ZEMİN KAT NO:108

Genel Uygulama Alanları

 • Ortofoto Harita ve Sayısal Arazi Modeli Üretimi
 • Kentsel Dönüşüm Alanlarının Ölçümü
 • Park ve Bahçelerdeki örtü tabakasının detaylandırılması, ölçümü ;
 • Ağaç, çiçek, çim, bank, aydınlatma direkleri, parke envanterin görsel/sayısal üretilmesi
 • Su ve Baraj Havzalarındaki kıyı kenar çizgisinin ölçümü, kıyı çevre kirliliği ve kaçak yapılaşma takibi
 • Yeni mahalle olan Köy yerleşim alanlarının haritalandırılması, ruhsat ve kaçak yapı takibi
 • Çöp depolama alanlarının periyodik olarak ölçümü
 • Çevre kirliliği takibi, dere ıslah projeleri, inşaat sahalarının izlenmesi
 • Mezarlık bilgi sistemi için ölçümlerin havadan yapılması
 • Şehir tanıtımı için Kültürel, turistik yapıların ve ören yerlerinin panoramik video çekimi
 • Yeni imara açılacak ve yol çalışması yapılacak bölgenin planlama ve üretim amaçlı hızlı şekilde 3 boyutlu sayısal arazi modelinin üretilmesi
 • Şehir ve Arazi için 3 Boyutlu Modelleme
 • Maden Sahalarının / Taşocaklarının Ölçümü ve Kübaj hesabı
 • Heyelan Takibi
 • Ürün Rekolte Takibi
 • RES ve HES alanları ölçümü
 • Doğal Afetler
 • Arkeolojik Çalışmalar
 • Arama Kurtarma
 • Askeri ve Güvenlik